Lập trình truyền thông và tương tác thông qua
SMS API và VOICE API

     SMS 

Θ         Phương thức truyền đạt thông tin nhanh rẻ

Θ        Thông tin đảm bảo luôn đến ĐÍCH và NGAY LẬP TỨC

Θ        Tiếp cận được từng nhóm khách hàng cụ thể

Θ         Đánh giá được mức độ phản hồi của khách hàng

     

 VOICE 

Θ            Tự thu âm và cá nhân hoá kịch bản thoại theo mong muốn

Θ            Đọc được cả chuỗi ký tự chữ hoặc số

Θ            Có thể tùy chọn tự động lặp lại cuộc gọi X lần

Θ            Có thể tùy chọn gọi lại sau X phút

hướng đến những LẬP TRÌNH VIÊN

  • Khi cần xây hệ thống nhanh và triển khai trên diện rộng thì lập trình SMS sẽ gặp rất nhiều khó khăn (gửi tin chậm, tin không đến đích, chặn tin liên mạng..)
  • Việc khai báo sử dụng dịch vụ SMS tại VN cũng qua rất nhiều thủ tục phức tạp.
  • Đội ngũ và công nghệ SMS của Fibo đã nỗ lực để giải quyết triệt để các trường hợp này, giúp các lập trình viên an tâm xây dựng các hệ thống lớn


<?php

require_once(lib/sms.php);
$clientNo = YOUR_CLIENT_NO;
$clientPass =YOUR_CLIENT_PASS;

$sms = new SMS($clientNo$clientPass);
$res = $sms->sendSMS([
  senderName => TESTER
  phoneNumber => +841234567899
  smsMessage => FIBO xin chao quy khach, chuc quy khach nam moi an khang thinh vuong.,
 smsGUID => U8h1d9K
]);
if ($res) {
   echo Success;
} else {
   echo Failed;
}


import
vn.fibo.sms.*;

class SMSSender {
   private static String clientNo = YOUR_CLIENT_NO;
   private static String clientPass = YOUR_CLIENT_PASS;

   public static void main(String[] args) {
     SMS client = new SMS(clientNo, clientPass);
     
Message msg = new Message(
       TESTER,
       “+841234567899,
       “FIBO xin chao quy khach, chuc quy khach nam moi an khang thinh vuong.,
       “U8h1d9K
);
     boolean result = client.sendSMS(msg);
     if (result) {
         System.out.println(Success);
 } else {
         System.out.println(Failed);
     }
}
}


from
lib.sms import SMS

clientNo = YOUR_CLIENT_NO
clientPass = YOUR_CLIENT_PASS

client = new SMS(clientNo, clientPass);
result = client.send_sms({
   “senderName: TESTER,
   “phoneNumber: +841234567899,
   “smsMessage: FIBO xin chao quy khach, chuc quy khach nam moi an khang thinh vuong.,
   “smsGUID: U8h1d9K,
})
if result:
 print(Success)
else:
 print(Failed)


class
Demo
{
  private static string clientNo = YOUR_CLIENT_NO;
  private static string clientPass = YOUR_CLIENT_PASS;

  static void Main()
  {
    SMS client = new SMS(clientNo, clientPass);
    Message msg = new Message(
       “TESTER,
       “+841234567899,
       “FIBO xin chao quy khach, chuc quy khach nam moi an khang thinh vuong.,
       “U8h1d9K 
     );

    boolean res = client.SendSMS(msg);
    if (res) {
       Console.WriteLine(Success);
    } else {
       Console.WriteLine(Failed);
       }
    }
 }


const
SMS = require(./lib/sms);

// Please define clientNo, clientPass
const clientNo = YOUR_CLIENT_NO;
const clientPass = YOUR_CLIENT_PASS;

const client = new SMS({ clientNo, clientPass });
client
.sendSMS({
senderName: TESTER,
 phoneNumber: +841234567899,
 smsMessage: FIBO xin chao quy khach, chuc quy khach nam moi an khang thinh vuong.,
 smsGUID: U8h1d9K,
})
 .then(res => {
   console.log(Success);
})
.catch(err => {
   console.log(err);
});


require
lib/sms
clientNo = YOUR_CLIENT_NO
clientPass = YOUR_CLIENT_PASS

client = SMS.new(clientNo, clientPass)
res = client.send_sms({
  :senderName => TESTER,
  :phoneNumber => +841234567899
  :smsMessage => FIBO xin chao quy khach, chuc quy khach nam moi an khang thinh vuong.,
  :smsGUID => U8h1d9K,
})
if res
 puts(Success)
else
 puts(Failed)

CÔNG NGHỆ

      Automation

•       Luôn đúng giờ
•       Luôn đúng quy trình
•       Tiết kiệm chi phí nhân sự
•       
Ghi nhận mọi số liệu
•         Làm việc tự động 24/7
•         Dễ dàng đo lường hiệu quả

Big Data

√      Tập hợp khối lượng dữ liệu lớn, đa dạng
√      Ứng dụng xử lý truyền thống không xử lý được
√      Đòi hỏi phải có công nghệ mới để xử lý

GraphQL

       Viết tắt của (Graph Query Language)
√      Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dễ dàng hơn.
√      Sử dụng một type system để mô tả dữ liệu

sMS API & voice api

√      Có thể tích hợp  vào bất kỳ hệ thống nào.
√      Chạy đa nền : Unix, Mac, Windows
√      Ngôn ngữ lập trình thông dụng: PHP, HTML,…

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

      Hiệu quả mà chúng tôi mang lại:

Đội ngũ Fibo

Chúng tôi xây dựng đội ngũ nhân viên trở thành những nhà lãnh đạo (dám nhận thử thách, dám chịu trách nhiệm), tôn trọng tri thức, kích thích việc học hỏi và sáng tạo không ngừng.

xem thêm

liên hệ với chúng tôi