Công nghệ giám sát server gửi email (SMTP No Blacklist)

Công nghệ hiện đại này cho phép hệ thống tự động phát hiện các server gửi email (SMTP) có dấu hiệu bị chặn, bị khóa, và chủ động chuyển email đang gửi qua một smtp khác. Khi sử dụng hệ thống này các email gửi đi luôn được an toàn, luôn đến được người nhận, không bị rơi vào Blacklist của các tổ chức chống Spam trên thế giới.

Công nghệ giám sát server gửi email (SMTP No Blacklist)

Theo dõi, tổ chức chống spam spamhaus.org

Với số lượng SMTP rất lớn (300 server), việc giám sát bằng con người là điều không thể. Tính năng giám sát SMTP được chạy tự động định kỳ 01p/lần, khảo sát toàn bộ hệ thống để bảo đảm không có bất kỳ SMTP bị chặn (bị khóa bởi các tổ chức chống SPAM trên toàn thế giới) nào được phép hoạt động.

Khi có 01 SMTP bị chặn bởi các tổ chức trên, hệ thống sẽ tự động khóa lại (không gửi email từ SMTP này), sau đó chuyển giao cho bộ phận kỹ thuật điều tra làm rõ nguyên nhân và nhanh chóng đưa SMTP này qua lại sử dụng.

Email - Công nghệ giám sát

Khi một SMTP Server bị chặn, thì hệ thống tự động khóa SMTP này lại, mở ra thêm nhiều SMTP dự phòng, sau đó chuyển email đang gửi qua các SMTP này.

Tính năng Trượt SMTP giúp cho hệ thống luôn được hoạt động ổn định.

NoBlacklist trong chính nó quản lý một hệ thống cơ sở dữ liệu riêng, mô tả, lưu trữ các từ khóa (keywords) nhạy cảm, không phù hợp (chính trị, tôn giáo,…) . Khi có các email dạng này hệ thống sẽ tự động giữ lại và yêu cầu sự xác nhận của người gửi trước khi gửi đi.