Công nghệ phân tải Email (Email Load – Balancing)

Công nghệ này lưu trữ, phân tích email bằng cách sử dụng các mô hình hiện đại (big data dùng trong lưu trữ), nhận dạng và xác thực bằng mô hình trí tuệ nhân tạo (neuron network)

Công nghệ phân tải Email (Email Load – Balancing)

Công nghệ phân tải Email (Email Load Balacing) chuyên dụng này được phòng Công Nghệ (R&D) của Fibo thiết kế riêng có rất nhiều tính năng độc đáo : giúp phân loại email, tăng tốc độ gửi email nhanh, đồng thời kiểm soát được toàn diện chất lượng trong quá trình gửi email.

Tính năng tự động phân loại email

Email được tự động phân chia làm nhiều nhóm. Nhóm thông dụng (Yahoo, Google, Microsoft, ), nhóm phổ biến cao (các cty lớn có nhiều email) cho đến các nhóm email thông thường (các cty chỉ có 10-20 email)

Việc phân chia được thực hiện tự động nhờ các giải thuật máy tinh phức tạp, email được phân thành nhiều nhóm, đặt theo thứ tự (thời gian gửi, người gửi) để sẵn sàng truyền vào chuỗi các Server gửi email (SMTP).

Khi số lượng email gửi vào hệ thống quá lớn, hệ thống tự động tạo ra các máy chủ gửi email mới (SMTP) để đáp ứng đươc nhu cầu. Việc gia tăng số lượng SMTP này là không giới hạn do Fibo sở hữu hạ tầng datacenter riêng.

Khi vừa có dấu hiệu (dù chưa bị chặn) email có nội dung không tốt (không phù hợp, gửi quá nhiều) thì các hệ thống Email Server trên thế giới bắt đầu theo dõi và đưa vào tầm giám sát đặc biệt (để chặn lại ). Hệ thống Email Load Balancing này của Fibo sẽ tự động phát hiện và GIẢM TỐC ĐỘ nhằm “bình thường hóa” việc gửi email giữa các email server lẫn nhau.

Khi các dấu hiệu giám sát này được gở bỏ, hệ thống của Fibo sẽ tăng tốc độ lại như cũ.

Email LoadBalacing sử dụng hệ thống Firewall để tránh các cuộc tấn công, truy cập trái phép vào hệ thống. Khi có các truy cập bất hợp pháp hệ thống sẽ khóa các truy cập này.

Với mỗi khách hàng có yêu cầu đặc biệt, hệ thống sẽ có các kết nối riêng biệt và bảo mật giành riêng (trong trường hợp mất username/password thì cũng không ảnh hưởng đến hệ thống của khách hàng)