Công nghệ phân tích hành vi tự nhiên của người tìm kiếm

Hệ thống SEO Hệ thống SEO tự động hành động (auto system)
  • Tự động tương tác với Website để tăng điểm đánh giá của Google đối với Web.
  • Tăng thời gian Dwell Time một cách tự động giúp tăng giá trị trang.
Hệ thống SEO Hệ thống sẽ hành động như 1 con người (auto system)
  • Tự động search từ khóa liên quan trên Google và thực hiện các hành động: Click vào website, Click vào các website trong mạng lưới và lần vết các bài viết, cuộn tới vùng bài viết có backlink v…v
Hệ thống SEO Hệ thống sẽ tìm và đăng nhập vào Web bằng nhiều cách / IP khác nhau
  • Tự động truy cập vào website bằng nhiều cách
  • Truy cập website bằng nhiều IP khác nhau. Với hơn 1000IP thay đổi hàng ngày.