Công nghệ phân tích ngôn ngữ

Công nghệ SEO phân tích ngôn ngữ

Công nghệ phân tích ngôn ngữ cho phép đặt backlink đúng chỗ, theo đó:

  • Back link không nhất thiết phải đặt ở : Homepage, Top, Bottom ở tất cả mọi trang và đặt ở rất nhiều trang
  • Backlink có thể đặt trong: văn bản, được chèn một cách thông minh vào vùng văn bản đang nói về chủ đề mà backlink nhắm tới. Văn bản cần có tính độc đáo, nội dung chưa xuất hiện trên nhiều Website khác nhau
Công nghệ phân tích ngôn ngữ cho phép đặt backlink đúng thời gian nhờ các Trend (xu hướng) tìm kiếm hàng ngày

Công nghệ phân tích ngôn ngữ cho phép đặt backlink đúng thời gian nhờ các Trend (xu hướng) tìm kiếm hàng ngày

Công nghệ phân tích ngôn ngữ