SMS 2ways

SMS tương tác 2 chiều là công nghệ độc quyền của Fibo.

Cho phép người dùng có thể giao tiếp với Doanh nghiệp thông qua SMS.

Hệ thống thông minh được lập trình sẵn sẽ lưu trữ thông tin và phản hồi tin nhắn của khách hàng hoàn toàn tự động

SMS 2ways

SMS 2Ways là hình thức gửi tin từ 1 sim số di động do quý khách hàng chọn/mua sim từ các Telcos và cung cấp cho Fibo để setup trên hệ thống SMS Hosting của Fibo. Ưu điểm của hình thức gửi tin này là tính năng 2 chiều SMS ( gửi/ nhận ) tin nhắn.

Định nghĩa:

 • 2-Way SMS là cơ chế giao tiếp 2 chiều thông qua SMS
 • Với mỗi tin nhắn SMS được gửi đi, người nhận có thể phản hồi ý kiến ngay lập tức theo một cách đơn giản nhất:
  • Hồi đáp theo 01 cấu trúc tin nhắn dơn giản( với 1 keyword đễ nhớ),
  • hoặc thậm chí là chỉ cần hồi đáp mà không cần nhơ keywork như 01 tin nhắn giao tiếp thông thường
 • Hệ thống hỗ lưu trữ tất cả Data, phân lọc nội dung tin nhắn, phản hồi tự động cho khách hàng theo kịch bản nội dung đã lập trình sẵn v...v

Mô tả:

 • Sử dụng 01 số điện thoại độc lập (không trùng với bất kỳ công ty nào) như 01 hệ thống đầu số riêng. Sử dụng số riêng liên lạc gởi/nhận SMS
  • Số SMS theo dạng : 0913 123 456 ( số điện thoại của mạng viễn thông )
  • Số điện thoại được khai báo và xác thực sử dụng cho Doanh Nghiệp

Phạm vi ứng dụng

 • Quảng cáo - Tiếp thị
 • Chăm sóc khách hàng
 • Tăng sale
 • Kênh tương tác với khách hàng tự động

... Và nhiều ứng dụng rất đa dạng khác