SMS Long Code


SMS Long Code

Sử dụng các đầu số dài (vd : 0913 123456) để gửi Các số LongCode này là các số ngẫu nhiên trong quá trình gửi

Phục vụ các nhu cầu Thông Báo, không đạt nặng vấn đề thương hiệu

Những đầu số này được đặt tại hệ thống cảu Fibo, bao gồm rất nhiều sim với số điện thoại khác nhau. Nhiệm vụ: được chia điều để gửi. Tốc độ tin có thể update từ 8000 tin ~ 10.000 tin/giờ và còn có thể hơn nữa tùy theo nhu cầu của khách hàng.
Đối với Longcode SMS - khách hàng không phải tốn một chi phí nào ngoài chi phí gửi tin khi khách hàng thực thiện chiến dịch.
Nội dung gửi tin sẽ được tự do, khách hàng chủ động soạn nội dung gửi tin, không bị ràng buộc bởi Telco ... Lưu ý: nội dung tin nhắn phải đúng mục đích kinh doanh , không có những từ ngữ phản động, đồi trụy vv....
Tính năng thông minh hẹn giờ gửi tin, tự động chúc mừng sinh nhật,phân loại Telco, chèn nhiều biến, phân quyền Sub Account,... Hỗ trợ song ngữ ( Việt - Eng )...