Module ảo hóa

Biến SIM + Thiết bị -> SIM ảo

Biến SIM + Thiết bị -> SIM ảo

Chỉ cần kết nối bằng API thì có thể tương tác với SIM (gửi/nhận SMS và Thoại)

Biến nhiều tổng đài SMS Gateway (8xxx) thành một bộ kết nối chung

Biến nhiều tổng đài SMS Gateway (8xxx) thành một bộ kết nối chung

Hệ thống tương tác 2 chiều, nhanh chóng
Cho phép lập trình kết nối với các hệ thống có sẵn thông qua SMS API

Module ảo hóa