Lý do cần ảo hóa SMS

Công nghệ ảo hóa SMS tạo ra sự khác biệt của Fibo với các hệ thống SMS khác.

Tạo ra môi trường có khả năng giả lập tất cả các kết nối liên quan đến SMS giúp cho người dùng có thể sử dụng các tính năng ưu việt của SMS một cách dễ dàng - mà không cần quan tâm đến kết nối vật lý.

Để biến tiềm năng thành thị trường thật sự cần có những giải pháp kỹ thuật để làm cho các vấn đề khó khăn trở nên đơn giản. Đồng thời cần thiết phải nhanh chóng phổ cập các giải pháp này cho mọi người, cùng biết, cùng hiểu và cũng phát triển.

SMS một thị trường tiềm năng

Để phát triển được 01 ứng dụng SMS nhanh chóng, lập trình viên cần quá nhiều thứ phải biết:

  • Kết nối phần cứng, thiết bị giao tiếp
  • Lập trình điều khiển thiết bị
  • Lập trình quản lý
  • Kiến thức về các hệ thống viễn thông

Các module này chiếm rất nhiều thời gian trong quy trình phát triển phần mềm.

Fibo, đi theo một hướng khác, chính là người làm nền cho các lập trình viên, FiboSMS sẽ cung cấp 1 nền tảng ảo hóa SMS (Virtual SMS) để các lập trình viên kết nối với hệ thống, và xây dựng các giải pháp SMS một cách dễ dàng.

Virtual SMS là một môi trường “trong suốt” , trên hệ thống ảo hóa SMS này, lập trình viên không cần quan tâm đến các giao tiếp thiết bị, các mối kết nối.. .mà chỉ tập trung duy nhất vào các SMS API do Fibo cung cấp. Do đó có thể chủ động viết các hàm gửi SMS, nhận SMS, quản trị thông tin, điều phối SMS.... độc lập hoàn toàn với thiết bị.