Lý do cần ảo hóa SMS

Công nghệ ảo hóa SMS tạo ra sự khác biệt của Fibo với các hệ thống SMS khác.

Tạo ra môi trường có khả năng giả lập tất cả các kết nối liên quan đến SMS giúp cho người dùng có thể sử dụng các tính năng ưu việt của SMS một cách dễ dàng - mà không cần quan tâm đến kết nối vật lý.

Fibo cam kết hệ thống chạy đa nền, ảo hóa hoàn toàn, không phụ thuộc vào bất kỳ hệ thống đầu số, hoặc nhà cung cấp viễn thông nào ( Vina, Mobi, Viettel, SFone... ).

Fibo kết hợp được với nhiều đầu số khác nhau và hệ thống SMS Gateway được xây dựng trên nền tảng “Ảo hóa kết nối”. Tương tự như vậy, Fibo Virtual SMS Gateway là một hệ thống được xây dựng để quản lý SMS và ảo hóa kết nối


  • Hỗ trợ đa đầu số 8xxx, 6xxx, 1900xxxx
  • Hỗ trợ 2Way SMS
  • Hỗ trợ 2Way SMS
  • Cung cấp Virtual SMS API
  • Chuyển đổi hệ thống dễ dàng, và hoàn toàn “trong suốt” ( transparent)
SMS - Tính độc lập

Với mô hình Ảo Hóa này, các giải pháp SMS sẽ được triển khai trong thời gian rất nhanh