FIBO SMS SYSTEM

Tầm phủ sóng của ứng dụng SMS rất rộng. Theo báo cáo mới nhất cảu Gartner, có 02 tỉ SMS được gửi đi trong năm 2008, và năm 2009 là 03 nghìn tỉ SMS

Số lượng này gấp 300-1000 lấn số người truy cập Internet.

FIBO SMS SYSTEM
Thêm links liên kết

SMS là phương tiện truyền thông NHANH/Đơn Giản

Hiện có hơn 140 triệu thuê bao di động tại Việt Nam

Bạn muốn tương tác ngay lập tức với khách hàng

SMS chính là thứ bạn cần

Thêm links liên kết

Sóng viễn thông được liên thông trên toàn thế giới

Độ phủ rất mạnh mà hiện nay chưa có công nghệ nào làm tốt hơn.