SMS LongCode

SMS LongCode Gửi tin nhắn bằng đầu số cố định của Doanh Nghiệp – VD: 0913 123 456 )  thực sự mang lại nhiều hiệu quả cho Doanh nghiệp khi bạn đang muốn tối thiểu hoá chi phítối đa hoá lợi nhuận. Khác với SMS BrandName, thì SMS Long Code lấy 01 số điện thoại đi động để làm định danh (thương hiệu) riêng của Doanh nghiệp. Hiệu quả của định danh này không kém SMS Brand Name thông thường, mà lại có thể tương tác 2 chiều (2ways) với khách hàng

  • Hệ thống chạy online 24/7
  • Tốc độ gửi tin nhắn nhanh chóng
  • Server mạnh, cấu hình tốc độ cao
  • Hỗ trợ ghi nhận báo cáo tin nhắn
  • Hỗ trợ ghi nhận tình trạng tin nhắn
  • Hỗ trợ lập lịch hẹn trước để gửi tin nhắn
  • Thao tác gửi tin đơn giản, gọn nhẹ

Với những ưu điểm trên, Dịch vụ SMS Long Code thực sự mang lại nhiều hiệu quả cho Doanh nghiệp khi bạn đang muốn tối thiểu hoá chi phí và tối đa hoá lợi nhuận. Bạn có thể tận dụng số tiền còn lại cho nhiều hoạt động Marketing khác !

2 loại sms longcode

SMS LongCode 1 way

Chỉ gửi tin 1 chiều – không nhận phản hồi

SMS LongCode 2 ways

Tương tác 2 chiều – gửi và nhận