fibo-white-logo

Lấy Database(dữ liệu) khách hàng tiềm năng

Hệ thống SMS 2Ways tự động và thông minh kích thích khách hàng cung cấp thông tin của họ 1 cách tự nguyện và chọn lọc


Quay số trúng thưởng

Hệ thống thu nhận thông tin khách hàng – lưu trữ và quay số định kỳ. Sau đó trả lại kết quả trúng thưởng cho khách hàng một cách tự động.


Xem thêm »

Mồi (quà tặng nhỏ)

Hệ thống tự động gửi tin nhắn ngay khi khách hàng dặt mua – với kịch bản tặng quà/tặng tiền vào tài khoản điện thoại nếu khách hàng mua thêm sản phẩm giúp tăng sale ngay lập tức.


Xem thêm »