Tổng đài eSIM ( SIM Điện Tử)

Sử dụng công nghệ eSIM – SIM điện tử, đầy đủ các chức năng từ cơ bản đến nâng cao, phục vụ nhu cầu chuyên nghiệp hóa hệ thống thoại, nâng cao mô hình tương tác với khách hàng.

Fibo Voice Tổng đài

Tổng đài SIM Vật lý (Physical SIM)

Là hình thức sử dụng SIM vật lý thông thường, gắn vào thiết bị GSM. Tổng đài vật lý giúp Doanh Nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí gọi so với di động vì sử dụng những Sim khuyến mãi từ nhà mạng.

Fibo Voice Tổng đài

Fibo Voice Tổng đài

Tổng đài là gì?

Fibo Voice Tổng đài

Các lợi ích của tổng đài doanh nghiệp: