• Cùng với sự phát triển hạ tầng, việc tích hợp SMS API  vào website cũng như các hệ thống khác chạy trên nền world wide web, đem lại tính đa dụng cho các doanh nghiệp.
  • Khi Doanh Nghiệp cần tích hợp chức năng gửi SMS API cho khách hàng của mình. Như nhắn mã xác nhận khi đăng ký tài khoản, nhắn tin thông báo lịch họp, chúc mừng sinh nhật nhân viên, …..Bạn có thể tích hợp dịch vụ SMS API của Fibo để gửi và nhận tin nhắn thông qua hệ thống ứng dụng của bạn. 
  • SMS API của Fibo  cho phép kiểm tra trạng thái cụ thể của một chiến dịch gửi tin nhắn theo Ngày, tháng, nội dung, danh sách gửi thành công, các số bị lỗi không gửi được.….
  • Fibo cung  cấp cho các lập trình viên tài liệu API và mẫu code gửi tin nhắn SMS miễn phí (SMS API Free) bằng C#, code gửi tin nhắn SMS bằng PHP, code gửi tin nhắn SMS bằng Java,… để bạn có thể test tính năng gửi SMS trong quá trình tích hợp và giúp việc lập trình API dễ dàng hơn

Tương tác với SMS bằng API giúp lập trình viên linh động trong mọi tình huống.

  • Gửi tin nhắn ngay lập tức
  • Gửi tin nhắn theo thời gian định trước
  • Gửi tin nhắn lấy dữ liệu trích xuất từ database. (vd : Kính gửi %HoVaTen% tham gia buổi đào tạo vào ngày %ngaykhaigiang%….
  • Nhận tin nhắn hồi âm (02 chiều) và trả lời tự động
  • ….. và nhiều tình huống khác.