Phần Mềm Hỗ Trợ Sử dụng SMS

Đây là các phần mềm được Fibo xây dựng giúp người dùng thao tác dễ dàng và thuận tiện hơn.

 • Với các lập trình viên, đã có SMS API
 • Với người dùng thông thường, đã có các phần mềm bên dưới.

MySMS
(dùng để sử dụng tương tác hàng ngày)

 • Phần mềm này được xây dựng tương tự các chương trình quản trị email thông dụng (Outlook, Thunderbird)
 • Ngoài ra còn có các chức năng chuyên dụng:
  – Cho phép chia cấp quản trị (1 CHA – nhiều CON) nhằm phân cấp quản lý
  – Cho phép cấp hạn mức sử dụng SMS cho nhiều bộ phận trong 01 tổ chức
  – Cho phép lập lịch gửi SMS theo thời gian định trước
  – Kiểm tra/thống kê được số lượng tin nhắn gửi/nhận


SMS DB 

(dùng để tra dữ liệu – dành cho lập trình viên)

 • Cho phép giám sát kiểm tra tin nhắn, tra cứu dữ liệu theo Ngày/Giờ, theo Nội Dung, theo Số Điện Thoại người Nhận.
 • Hệ thống có công cụ GraphQL chuẩn, tạo ra môi trường thử nghiệm lập trình giúp tra cứu online nhanh.