Mã xác thực OTP là một chuỗi số hoặc một chuỗi kết hợp cả số với ký tự, nhưng khác mật khẩu thông thường, mã xác thực OTP được tạo ra ngẫu nhiên không phải từ người dùng, chỉ sử dụng được một lần và sau đó không còn tác dụng.

Thậm chí, thời hạn của mật khẩu OTP thường rất ngắn, có thể chỉ Turinabol sau 30 giây, 60 giây hay một vài phút, nó sẽ vô tác dụng và lại được thay thế bằng mã mới. 

Mã OTP được tạo ngẫu nhiên

Chỉ sử dụng được 1 lần

Thời hạn sử dụng ngắn (30s, 60s)

SMS OTP là phương thức gửi mã xác thực OTP thông qua SMS. Đây là hình thức phổ biến nhất hiện nay, mã OTP sẽ được gửi bằng SMS về số điện thoại đăng ký, bạn phải nhập mã OTP thì mới có thể thực hiện các việc tiếp theo (đăng ký tài khoản, xác minh giao dịch ngân hàng,…)

lập trình API

Fibo cung cấp các hàm API giúp lập trình viên dễ dàng tích hợp SMS OTP vào các hệ thống web/App.

LƯU Ý:
 Thời gian mã OTP được gửi đến máy điện thoại: trung bình là 10s
  Để gửi SMS OTP, bạn phải đăng ký dịch vụ SMS BrandName hoặc SMS LongCode.