SMS Longcode 2ways 

 • Dựa trên nền Công Nghệ Sim Điện Tử (eSIM), SMS LongCode 2ways là một bước tiến dài so với LongCode 1way, vì nó cho phép tương tác 2 chiều cùng lúc (gửi/nhận SMS).
 • SMS Long Code 2 ways (tin nhắn tương tác 2 chiều) cho phép bạn gửi tin nhắn tới khách hàng của mình mà khi khách hàng nhận được tin nhắn thì ở mục người gửi sẽ hiển thị số điện thoại cố định 090xxxxx ( đầu số dài cố định).
 • Không giống như dịch vụ SMS gửi bằng đầu số ngẫu nhiên mỗi khách hàng có thể nhận được tin nhắn từ các đầu số khác nhau hay dịch vụ SMS Brandname hiển thị tên thương hiệu ở phần người gửi, LongCode lấy 01 số điện thoại đi động để làm định danh (thương hiệu) riêng của Doanh nghiệp. Hiệu quả của định danh này không kém SMS BrandName thông thường, mà lại có thể tương tác 2 chiều (2ways) với khách hàng.
 • Do dựa trên nền tảng eSIM, Số Điện Thoại eSIM có thể sử dụng như là 01 định danh để kích hoạt tài khoản tại các MXH (Facebook) hay OTT (Viber, Zalo, WhatsApp, Line).
 • Lúc này eSIM sẽ liên thông toàn bộ tin nhắn (viễn thông – MXH – OTT) với nhau.
 • Nhận tin nhắn từ Facebook, Viber,…: tự động chuyển về SMS
 • Nhận 01 SMS -> tự động gửi cho toàn bộ danh sách trong Viber/Facebook

⇒       Facebook/Viber/Điện Thoại có thể liên thông tương tác
với nhau. Doanh nghiệp có thể biến eSIM đại diện của
mình để liên lạc với tất cả khách hàng

* eSIM là dạng SIM đặc biệt (SIM điện tử) 

góc nhìn kỹ thuật

ưu điểm

tính năng

ứng dụng

Chăm sóc khách hàng

Thăm dò thị trường

Chương trình tương tác qua lại giữa doanh nghiệp với khách hàng

Áp dụng vào nhà trường để thông tin cho phụ huynh, giáo viên bằng SIM cố định

Giảm chi phí so với dịch vụ SMS Brandname

Nhắn tin qua lại dễ dàng và nhanh chóng.

 
 

Ví dụ Thực tế

VQUIT
 • Do số lượng thuê bao di động ngày càng phát triển và thiết bị hiện tại phần lớn là các thiết bị thông minh nên việc sử dụng điện thoại di động hỗ trợ cai thuốc lá ở Việt Nam tương đối thuận lợi.
 • Chính vì thế, VQUIT tận dụng sức mạnh SMS LongCode 2Ways của Fibo để xây dựng nên hệ thống Vquit TXT. (Hệ thống gửi tin nhắn nhằm hỗ trợ những người quyết định cai thuốc lá)

 • Đây là một mô hình tương tác rất thông minh,
  bằng cách gửi SMS định kỳ đến những người “Đăng ký cai nghiện thuốc lá” theo form trên website. 
 • Và tạo điều kiện để khách hàng nhắn tin hồi đáp lại ( tương tác 2 chiều). Cu thể, khi nhận được tin nhắn có các câu hỏi. Khách hàng soạn tin nhắn lại theo các câu trả lời có sẵn dựa trên hướng dẫn trong tin nhắn.Việc nhắn tin lại của Khách hàng đáng giá sự hiệu quả và chất lượng của chương trình.

    >>>>THAM KHẢO CÁC CHIẾN DỊCH KHÁC ĐÃ TRIỂN KHAI <<<<