• Ứng dụng VOICE vào Doanh Nghiệp rất đa dạng khi sử dụng eSIM (Sim Điện Tử), do mỗi doanh nghiệp mỗi khác (nhu cầu khác nhau, chi phí đầu tư khác nhau, hoàn cảnh khác nhau) nên các giải pháp cũng là sự kết hợp linh động nhiều công nghệ. Đặc biệt với Fibo thì bộ công nghệ SMS & Voice được kết hợp nhuần nhuyễn nhất.
  • Doanh Nghiệp trong quá trình kinh doanh, tìm được khách hàng, có được thông tin cá nhân (Tel, Email).
  • Khi Danh nghiệp có thông tin hữu ích (khuyến mại, ưu đãi, hoặc cần gửi cảnh báo)

⇒ Vậy Doanh Nghiệp cần Chủ Động Truyền Thông đến Khách Hàng ?

⇒ Khi cần Chủ Động: có phải cần 2 phương pháp chủ lực là SMS & VOICE ?

  • Chúng tôi cung cấp các mẫu ví dụ (demo) được triển khai thực tế để giúp Doanh Nghiệp dễ hình dung và thực hiện.
     Fibo Voice Demo