0899 909 880

“Khoe” thành tích đọc sách của tập thể Fibo tháng 9

Như vậy là đã chính thức 1 tháng áp dụng đọc sách vào sáng thứ 6. Theo quy định đặt ra, mỗi nhân viên Fibo phải đọc ít nhất 2 cuốn sách mỗi tháng. Và càng khuyến khích các bạn đọc nhiều hơn số sách quy định.

Cũng rất nhiều khó khăn bước đầu hình thành thói quen đọc sách cho tập thể Fibo. Ngoài viêc cá nhân dùng thời gian rảnh để đọc sách thì công ty cũng trích hẳn ngày thứ 6 để đọc và review sách.

Chỉ với tháng đầu tiên, khi còn rất gượng ép, thành tích đọc sách đã có những thành tựu tuyệt vời nhé. 

Tuần 1 tháng 9
Tuần 2 tháng 9
Tuần 3 tháng 9
Tuần 4 tháng 9

Và tổng kết thành tích cuối tháng 9 là: Tối thiểu mỗi nhân viên Fibo đọc 3 cuốn sách gồm các chủ đề lãnh đạo, kỹ năng chuyên môn và phát triển bản thân. 

Fibo muốn việc đọc sách trở thành điều bình thường và cần thiết như “cơm bữa” với mỗi nhân viên Fibo. 

Happy work every single day at Fibo! 😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Topup-Nạp tiền ĐT Voice Brandname Tổng đài viên Tổng đài