0899 909 880

Tổng hợp hoạt động đối nội cuối tháng 06/2018

Tháng 06, Fibo đã có những hoạt động đối nội hết sức sôi nổi. Trong đó phải kể đến tinh thần và thái độ chấp hành các quy định thông báo của Fibo. Những nội dung dưới đây được thông tin từ bộ phận nhân sự của Fibo.

1.Fibo chính thức áp dụng trả lương cho nhân viên qua tài khoản ngân hàng

Việc làm này mang lại nhiều lợi ích cho bộ phận nhân sự tiền lương và cả nhân viên của Fibo.

  • Bộ phận nhân sự sẽ giảm đi 60% khối lượng công việc có liên quan đến công tác trả lương và quản lý tài chính có liên quan.
  • Nhân viên tránh được những rủi ro của việc nhận tiền mặt như kiểm đếm sai sót, thiếu an toàn. Và cũng góp phần thúc đẩy nhân viên Fibo học tập quản lý tài chính cá nhân.

Hình thức này được áp dụng từ tháng này (07/2018). Fibo tiến hành trả lương cho nhân viên qua hệ thống ngân hàng thay vì bằng tiền mặt như trước đây.

2.Hoàn chỉnh hồ sơ nhân viên Fibo

Theo yêu cầu từ bộ phận nhân sự, tất cả nhân viên Fibo chưa hoàn chỉnh hồ sơ phải tiến hành bổ sung ngay trước thời hạn 30/06/2018.

Theo đó, trước ngày 30/06, tất cả các nhân viên đã bổ sung đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

3.Quy định về vệ sinh được nhân viên Fibo tuân thủ nghiêm túc

Trong tháng 06, bộ phận nhân sự của Fibo đã đưa ra hoạt động “Tôn trọng nơi chúng ta Sống và Làm Việc”. Những hoạt động bước đầu triển khai gồm: quy định về giữ gìn vệ sinh chung và thực hành chi tiêu hợp lý.

Từ khi quy định có hiệu lực, nhân viên Fibo đã và đang tuân thủ một cách nghiêm túc. Kết quả là Fibo luôn có một văn phòng làm việc sạch đẹp.

Tuyên dương các thành viên của Fibo trong việc chấp hành các quy định, thông báo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Topup-Nạp tiền ĐT Voice Brandname Tổng đài viên Tổng đài