0899 909 880

Tổng kết đọc sách tháng 02/2019

Tổng kết đọc sách tháng 02/2019

Tháng 02, cũng là tháng đầu tiên sau những ngày nghỉ Tết cổ truyền. Tập thể Fibo vẫn nghiêm túc thực hiện giờ đọc sách hàng tuần và dưới đây là thành tích đọc sách tháng 02 này.

Tổng kết đọc sách tháng 2/2019 Fibo
Một số tựa sách được đọc nhiều tháng 2/2019

Happy work every single day at Fibo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Topup-Nạp tiền ĐT Voice Brandname Tổng đài viên Tổng đài