0899 909 880

Tổng kết đọc sách tháng 11/2018

Tổng kết đọc sách tháng 11 này của tập thể Fibo.

Đây cũng là tháng thứ 3 Fibo chính thức áp dụng quy định đọc sách bắt buộc ít nhất 2 cuốn sách / mỗi nhân viên. Theo kết quả tổng kết, hầu hết các nhân viên đảm bảo đọc 2 cuốn sách mỗi tháng. Một số cá nhân đọc 3 cuốn, 5 cuốn trong tháng 11 này.

Đặc biệt tuyên dương 2 cá nhân đọc 5 cuốn/ tháng 11 này: Chị Hồng – Kế toán Trưởng và anh Vũ – CEO. Một cá nhân khác cũng rất đáng chú ý, anh Hưng – trưởng nhóm Kỹ thuật “duy trì phong độ” với 3 tháng liên tục đọc 3 cuốn sách/tháng.

“Happy work every single day at Fibo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Topup-Nạp tiền ĐT Voice Brandname Tổng đài viên Tổng đài