0899 909 880

Tổng kết đọc sách tháng 12

Văn hóa đọc sách đã trở thành một phần tất yếu trong nội dung công việc hàng tháng của nhân viên Fibo.

Những bước đầu trong việc hình thành văn hóa đọc sách của Fibo vấp phải không ít khó khăn vì: đọc sách và report sách là bắt buộc và không phải cá nhân nào cũng thích điều này. Lãnh đạo Fibo mong muốn nhân viên dần dần xây dựng một thói quen tốt – thói quen đọc sách, vì:

Giá trị của việc đọc sách không thể nhìn thấy trong một sớm một chiều, đó là một sự đầu tư dài hạn cho chính cá nhân bạn.

Tháng cuối năm 2018, Fibo vẫn đạt được những kết quả ấn tượng trong việc đọc sách. Hầu hết các cá nhân đọc 2 cuốn sách/ tháng.

  • Tuyên dương các cá nhân: Anh Hưng (trưởng nhóm kỹ thuật), chị Hồng (Kế toán trưởng) luôn duy trì thành tích đọc đều đặn 3,4 cuốn sách/ tháng.
  • Tuyên dương anh Bình – nhân viên mới gia nhập cộng đồng Fibo nhưng thành tích đọc sách rất khá 4 cuốn sách/ tháng.


Happy work every single day at Fibo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Topup-Nạp tiền ĐT Voice Brandname Tổng đài viên Tổng đài