0899 909 880

Fibo vừa bổ sung thêm một địa chỉ API thứ 2

Kính gửi quý khách hàng,
Trong tuần qua, bộ phận kỹ thuật của Fibo đã bổ sung thêm 1 địa chỉ API thứ 2 (http://center2.fibosms.com/service.asmx) để khách hàng có thể sử dụng song song hoặc backup cho API chính hiện có của Fibo. API 2 phục vụ cho tất cả khách hàng đang tích hợp dịch vụ SMS Brandname và SMS Longcode (1way, 2ways) của Fibo.

Việc bổ sung thêm API 2 nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc kết nối với Fibo. Trong trường hợp khi khách hàng sử dụng API chính kết nối với Sever Fibo bị gián đoạn mà không rỏ nguyên nhân, khách hàng có thể tự điều phối chuyển sang API 2 để kết nối với Sever Fibo.

Lưu ý: Việc truy cập trên API 2 mới vẫn sử dụng user/password hiện có.

Nếu quý khách hàng cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 0899 909 880 gặp bộ phận kỹ thuật hoặc CSKH để được hỗ trợ.

Trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Topup-Nạp tiền ĐT Voice Brandname Tổng đài viên Tổng đài