0899 909 880

Hoạt động Seminar tại Fibo – phát triển cá nhân

Fibo hoan nghênh các thành viên chia sẻ những vùng kiến thức của riêng mình thông qua các buổi Seminar tại Fibo.

Vừa qua, buổi Seminar ngày 3/8/2018 chia sẻ “Ứng dụng lưới hoạt hóa não bộ vào lập mục tiêu công việc hiệu quả” bởi anh Minh Tú – Business Development Manager.

Nội dung buổi Seminar vừa qua chia sẻ về cách phần tiềm thức của não bộ ảnh hưởng đến cách bạn thiết lập mục tiêu. Mọi suy nghĩ dù thoáng qua của bạn cũng được ghi nhận trong tiềm thức và quyết định cách bạn hành động. Vì thế bạn cần suy nghĩ tích cực để tiềm thức của bạn chỉ ghi nhận những thông điệp tích cực.

Chủ đề của các buổi Seminar chủ yếu xoay quanh:
  • Phát triển kỹ năng cá nhân.
  • Ứng dụng tăng hiệu quả công việc.
Có phải chỉ có lãnh đạo mới chia sẻ kiến thức?

Các thành viên từ nhân viên đến trưởng nhóm, lãnh đạo đều khuyến khích chia sẻ vùng kiến thức của riêng mình.

Kết quả mong muốn từ hoạt động này của Fibo là gì?

Mong muốn thông qua hoạt động này phát huy năng lực trình bày, phản biện của tất cả các thành viên. Bên cạnh đó là tiếp thu những kiến thức mới, hữu ích cho bản thân và công việc.

Dự kiến, các buổi seminar sẽ diễn ra vào các thứ 7 (2 tuần 1 lần). 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Topup-Nạp tiền ĐT Voice Brandname Tổng đài viên Tổng đài